Реставрацията на мебели не е задължителна освен когато......

Реставрацията на мебели не е задължителна, освен когато искаш да запазиш нещо старо, ценно и свързано емоционало по някакъв начин със семейството или има историческа стойност като изработка.

При реставрацията основното правило е да се запази максималната част от предмета като материал и автентичност. Колкото по-малко добавени елементи има  и намесата на реставратора е по-незабележима, толкова по-добре е постигната крайната цел и реставрацията може да се счита за успешна.

Добре е , когато могат да се спазят старите технологии на работа , като най-важно е финиширането да бъде извършено по същия начин и със същите материали. В много случаи това са пчелния восък, патината, шеллака. Има различни видове позлати. Най-често използваните са злато и сребро. Те имат заместители, които постигат много добър ефект и имат много голяма разлика в цената надолу. Това са шлагметалите. Докато за златото и среброто, особено когато трябва да са полирани, основата(полимента) се нанася около 7 пъти. След всяко нанасяне се шлайфа. При шлагметала този процес е доста  по-олекотен.

Едно от нещата, които са заменени при съвременната реставрация, е лепилото. Съвременните лепила са по-здрави, по-бързодействащи и не изискват специален температурен режим както е при туткала.

Реставраторската работа се различава от ремонта на мебели, тя е по-специфична. Много хора не са наясно с разликата и търсят реставратори за ремонт на мебели от МДФ и талашит.

Понякога се налага да се направи реплика, особено това се отнася до столовете –  когато са били 4 или 6 и липсват 1 -2 от тях.

Като ценни могат да се считат мебелите, които имат дърворезба или са изработени в определен стил.

Реставраторската работа е много трудоемка, процесът е дълъг. Когато трябва да се замени някакъв детайл, то той трябва да се изработи много прецизно и като бъде поставен на мястото му, това трябва да е максимално незабележимо за страничния наблюдател. Поради тази причина се налага да се свали цялостното покритие на предмета до чисто дърво, за да могат да се прикрият разликите в цветовете при финширането.

В една кратка статия не могат да се опишат подробно всички процеси,   които са включени при реставрирането на старинните мебели  и вещи. Но в общи линии може да добиете представа за процеса.